Schade

Schade is natuurlijk altijd heel vervelend. Als je schade aan de auto hebt gereden en het leasecontract is inclusief verzekeringen dan is het belangrijk dat je:

  1. Binnen 48 uur een schademelding bij ons doet. Dat kan telefonisch, T: 088-3741720 of per e-mail: info@herwerslease.nl;
  2. Het schadeformulier volledig invult (zowel voor- als achterzijde) en ondertekent;

3. Binnen 48 uur het ingevulde schadeformulier naar Herwers Lease verstuurt (óók als het niet jouw schuld is of als er geen andere partij bij betrokken is).

Let op:
Doe omtrent de schuldvraag nooit een toezegging aan de tegenpartij. In geval van een aanrijding, diefstal en/of inbraak vragen we je om de politie in te schakelen en door hen een proces-verbaal te laten opmaken. Je zult nog wel het schadeformulier volledig in moeten vullen. Je kan de auto bij 1 van onze vestigingen laten herstellen. Klik hier voor het maken van een afspraak bij een vestiging van uw keuze. Uiteraard zullen wij voor een vervangende auto zorgen.

Ruitschade?
Bij ruitschade adviseren wij om zo snel mogelijk bij één van onze vestigingen langs te gaan om de schade te laten herstellen. Bij snel handelen kan een grotere ruitschade vaak voorkomen worden.